Stosowanie kas fiskalnych w świetle przepisów

Dodane przez: Szymik W: Aktualności Na:

Najważniejsze informacje o stosowaniu kas fiskalnych zawarte zostały w rozporządzeniach z 2019 roku. Regulują one obowiązki podatnika, uwzględniają możliwość zwolnienia z konieczności korzystania z kasy fiskalnej oraz określają obligatoryjne terminy, jakich musi pilnować podatnik. Warto zapoznać się z wytycznymi prawnymi, aby pozostawać w zgodzie z aktualnymi normami i zapobiec płaceniu wysokich kar. Jakie przepisy należy znać?

Podstawa prawna dotycząca kas fiskalnych – o czym mówi?

Fundamentalną ustawą, na bazie której zbudowane zostały pozostałe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych, jest ustawa o podatku od towarów i usług. W niej zawarte są:

  • obowiązki posiadania kasy fiskalnej,
  • wymagania, odnoszące się do użytkowników kas,
  • ewentualne sankcje za niedopełnienie wspomnianych obowiązków.

Swoistą nowością prawną, która pojawiła się w maju 2019 roku i wzbudziła sporo kontrowersji, jest obowiązek korzystania z kas fiskalnych online. To zaawansowany system informatyczny, który automatycznie przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas i weryfikuje poprawność transakcji. Aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie zmian i przechodzenie na nowy typ kas, pozostawiono możliwość czasowego korzystania ze starego sposobu dokumentowania transakcji. Okres przejściowy rozłożono w czasie, aby zmiany mogły być wprowadzane stopniowo. Przejście na kasę fiskalną online stanie się obowiązkiem od 2020 roku dla branży motoryzacyjnej i stacji paliw. Następnie do 2023 roku firmy z branży medycznej, kosmetycznej i prawniczej będą musiały przestawić się na kasy fiskalne online.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

Zarządzanie danymi z kas fiskalnych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu poprawę ogólnej kondycji finansowej państwa. Nowelizacja prawna zmierza do ograniczenia oszustw podatkowych, ma być również udogodnieniem dla przedsiębiorców i konsumentów, dając im między innymi możliwość wglądu do paragonów elektronicznych. Warto śledzić harmonogram zmian i dostosować się do niego, aby uniknąć kar finansowych, przewidzianych za niedostosowanie się do nowych wytycznych!

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło