Kto musi korzystać z kasy fiskalnej? Analiza nowej ustawy

Obowiązek korzystania z kas fiskalnych dotyczy większości przedsiębiorców, jednak nie wszystkich. Kilka przypadków firm jest z niego zwolniona i może pozwolić sobie na komfort prowadzenia działalności bez procedury nabijania paragonu. Nowa ustawa, która wejdzie w życie w 2020 roku jasno określa, którzy przedsiębiorcy mają obowiązek używania kas fiskalnych.

Kto z przedsiębiorców jest zobligowany do używania kasy fiskalnej 

Od 01.01.2020 roku obrót musi być ewidencjonowany na kasie w przypadku sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Również usługi związane z naprawą pojazdów silnikowych i motorowerów oraz zakładaniem, wymianą, bieżnikowaniem i regenerowaniem opon i kół dla tego typu pojazdów muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

Od 01.07.2020 roku obowiązek nabijania na kasę fiskalną obejmie również stacjonarne placówki gastronomiczne, które zarówno sezonowo, jak i w ciągu całego roku, świadczą usługi związane z wyżywieniem oraz oferują krótkotrwałe zakwaterowanie. Ta sama data zapoczątkuje również konieczność ewidencji na kasie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego oraz koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 01.01.2021 roku z koniecznością ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej będą musiały zmierzyć się wszystkie osoby prowadzące działalność fryzjerską oraz kosmetyczną i kosmetologiczną. Korzystania z kasy fiskalnej nie unikną także budowlańcy i prawnicy oraz świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, to jest lekarze i dentyści. Od tego samego dnia ewidencja przy pomocy kasy rejestrującej obejmie wszystkie obiekty sportowe, rozrywkowe i rekreacyjne służące poprawie kondycji fizycznej, lecz jedynie w zakresie zakupu biletu wstępu.
Terminy obowiązywania nowej ustawy mogą ulec zmianie w przypadku niewystarczających możliwości technologiczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium Kas. Dodatkowo podatnicy wykonujący wymienione powyżej usługi mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot za zakup kas rejestrujących.

Wróć