Nowość w naszej ofercie – kasy fiskalne online

W związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy o kasach fiskalnych, wprowadzenie kas online stało się faktem. Tradycyjne kasy fiskalne będą stopniowo wycofywane. Czym są kasy online i co warto o nich wiedzieć?

Centralny Rejestr Kas

Kasy fiskalne online komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (Repozytorium) gromadzi dane takie jak: paragony, raporty dobowe, zdarzenia czy informacje o przeglądach kasy. Kasy fiskalne online łączą się z Repozytorium co 2 godziny, jednak Repozytorium może samo, bez wiedzy właściciela kasy, zmienić harmonogram połączeń. Obowiązkiem właściciela kasy jest zapewnienie kasie połączenia z Internetem. Jak już było wspomniane, kasy wprowadzane są stopniowo. Od stycznia 2020 kasę fiskalną online muszą posiadać warsztaty samochodowe, a od lipca hotele, pensjonaty i punkty gastronomiczne. Od roku 2021 obowiązek ten będzie dotyczył też fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, budowlańców, kluby fitness i siłownie. Wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do zakupu kasy online od 2023 roku. Na szczęście koszt wymiany kasy jest refundowany w 90% wartości nowej kasy netto (nie więcej niż 700 zł).

Fiskalizacja kasy online

Fiskalizację kasy jej właściciel może przeprowadzić tylko raz. Dokonują jej serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia. Fiskalizacja obywa się w trybie online, a kasa w jej trakcie łączy się z Repozytorium. Serwisant zgłasza podatnika do Urzędu Skarbowego i przekazuje jego dane. W odpowiedzi Centralny Rejestr Kas przesyła numer ewidencyjny dla danej kasy fiskalnej,  który urządzenie zapisuje w pamięci wraz z numerem NIP podatnika. W tym momencie pamięć kasy i tryb fiskalny zostają uruchomione. Ostatnim etapem fiskalizacji jest wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji i przesłanie go do Repozytorium.  W pamięci chronionej urządzenia zapisuje się również harmonogram przesyłania danych.

Dlaczego wprowadzono nowe kasy?

Przedsiębiorcy obawiają się nowego rozwiązania, jednak kasy online mają na celu poprawienie kondycji finansowej państwa i uszczelnienie systemu podatkowego. Kasy umożliwią też walkę z luką w VAT i zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych. Rząd wprowadzi też nowy standard protokołu komunikacyjnego co centralnego repozytorium kas (dla nowych urządzeń), a także uda mu się szybko wycofać z eksploatacji starsze urządzenia, niespełniające nowych wymagań, które do tego trudno jest kontrolować.

Wróć