Stosowanie kas fiskalnych w świetle przepisów

Najważniejsze informacje o stosowaniu kas fiskalnych zawarte zostały w rozporządzeniach z 2019 roku. Regulują one obowiązki podatnika, uwzględniają możliwość zwolnienia z konieczności korzystania z kasy fiskalnej oraz określają obligatoryjne terminy, jakich musi pilnować podatnik. Warto zapoznać się z wytycznymi prawnymi, aby pozostawać w zgodzie z aktualnymi normami i zapobiec płaceniu wysokich kar. Jakie przepisy należy znać?

Podstawa prawna dotycząca kas fiskalnych – o czym mówi?

Fundamentalną ustawą, na bazie której zbudowane zostały pozostałe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych, jest ustawa o podatku od towarów i usług. W niej zawarte są:

  • obowiązki posiadania kasy fiskalnej,
  • wymagania, odnoszące się do użytkowników kas,
  • ewentualne sankcje za niedopełnienie wspomnianych obowiązków.

Swoistą nowością prawną, która pojawiła się w maju 2019 roku i wzbudziła sporo kontrowersji, jest obowiązek korzystania z kas fiskalnych online. To zaawansowany system informatyczny, który automatycznie przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas i weryfikuje poprawność transakcji. Aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie zmian i przechodzenie na nowy typ kas, pozostawiono możliwość czasowego korzystania ze starego sposobu dokumentowania transakcji. Okres przejściowy rozłożono w czasie, aby zmiany mogły być wprowadzane stopniowo. Przejście na kasę fiskalną online stanie się obowiązkiem od 2020 roku dla branży motoryzacyjnej i stacji paliw. Następnie do 2023 roku firmy z branży medycznej, kosmetycznej i prawniczej będą musiały przestawić się na kasy fiskalne online.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

Zarządzanie danymi z kas fiskalnych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu poprawę ogólnej kondycji finansowej państwa. Nowelizacja prawna zmierza do ograniczenia oszustw podatkowych, ma być również udogodnieniem dla przedsiębiorców i konsumentów, dając im między innymi możliwość wglądu do paragonów elektronicznych. Warto śledzić harmonogram zmian i dostosować się do niego, aby uniknąć kar finansowych, przewidzianych za niedostosowanie się do nowych wytycznych!

Wróć